CTIF
Hjem Sitemap Send Mail

CTIFgjennomfører tunellbrannseminar 10 - 11 mai 2017 i Egenes brannteknikk sine lokaler i Flekkefjord.

 

Dag 1

Tidspunkt

Emne

Foreleser

1000-1015

Registrering

 

1000- 1010

Velkommen / orientering

Ole Hansen CTIF

1010-1100

Tunneloppbygging før og nå

Ny håndbok 500

Snorre Olufsen

Statens VV

1100-1130

Oppgradering plan og status

Eivind Stangeland

Statens VV

1130 - 1200

Presentasjon av NTSC / SASIRO

Atle Riskedal

1200-1230

Lunsj

 

1230 - 1330

Innslag fra Sveits

Marcus Voct

1340 - 1400

Tunnelbrann hva skjer på Brannskolen

Jan-Erik Andersen

1400 – 1420

Pause

 

1420 – 1500

Demo av diverse brannmateriell

Stein Egenes

1500 - 1545

Øvelser: hvordan øve resultater etter fullskala brannøvelser

Per Arne Lindvik

1545 - 1630

Tunnelforvalterens hverdag

Ny beredskapsplan mal

Bjørn E Fossåen

Statens VV

1630

Slutt

 

1900

Felles middag på hotellet

 

Dag 2

Tidspunkt

Emne

Foreleser

0900 - 0945

Tunnelbranner

  • Skattestraumen
  • Gudvanga

Marius Hanssen Raddum

Havariinspektør

0945 - 1015

Nye drivstoffer, nye utfordringer

  • Elbiler
  • Gassdrevne
  • Hydrogen

Jan Erik Andresen

 

1015 - 1030

Pause

 

1030 - 1115

Yrkessjåførene en ressurs ?

Hva kan vi bidra med

SR Group AS

1115 - 1145

Doktorgrad innen tunnelsikkerhet og

Beredskap.

Mona Svela

1145

Avslutning m /Lunsj

 

 

 

Velkommen til Norsk CTIF-komitè

CTIF er en internasjonal organisasjon som har som sin primære oppgave å fremme internasjonalt samarbeid innen områdene brannberedskap, redning og forebyggende brannvern.

I dag er 39 land medlem i CTIF – blant disse også Norge. I tillegg er mange firmaer assosierte medlemmer.

CTIF ledes av «The Executive Committee».

Denne består i dag av president, generalsekretær, kasserer og 5 visepresidenter. Hvorav en fra de assosierte medlemmene. Nyvalgt president er Tore Eriksson fra Sverige.

The Executive Committee velges på Delegates Assembly som er CTIF’s årlige general forsamling hvor alle medlemslandene kan stille med 3 deltakere og hvert land har 1 stemme.

Aktiviteter.
CTIF utarbeider tekniske dokumenter. Disse er å betrakte som retningslinjer som medlemslandene anbefales å bygge inn i sine nasjonale regelverk. Men den mest aktive innsatsen i CTIF gjøres i de forskjellige CTIF komiteene.

CTIF har 9 komiteer innen fagfeltene:

* Brann og redning på flyplasser

* Brannforebyggende

* Skogbrann

* Farlig gods

* Redning/Helse

* Brannidrett

* EU komiteen

* Historie/museum

* Ungdomsbrannvesen

* Utdanning og øvelser

* Kvinner i brann/rednings tjenesten

CTIF Norge er representert i7 av komiteene.

CTIF har i tillegg følgende arbeidsgrupper:

* Frivillige brannvesen

* Donaulandene

* Nordisk

CTIF har gjennom tidene arrangert internasjonale seminarer/symposier innen fagområdene. Ofte har disse blitt arrangert i forbindelse med de årlige CTIF samlingene.

Hvert 4 år arrangerer CTIF internasjonale idrettskonkurranser for brannmenn. (CTIF Olympiade.) Dette er spesialkomponerte øvelser som er inspirert av de fysiske utfordringene brannmenn møter i praktisk slokke- og redningsarbeid. Øvelsene er derfor brannrelaterte.

CTIF representerer et unikt internasjonalt kontaktnett mellom offentlige etater, organisasjoner og brannrelaterte firmaer i de forskjellige land. Organisasjonen blir flittig nyttet som forum for internasjonal kontakt i mange sammenhenger.
Last ned vår flotte brosjyre her.

                                                                                   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Ønsker du eller ditt firma/organisasjon å bli medlem av CTIF? Meld deg inn her.
Medlemsavgift: 1.200 kr for firmamedlemskap og 300 kr for personlig medlemskap.

Nyheter
CTIF arrangerer Tunellbrannseminar 10 - 11 Mai 2017. Seminaret gjennomføres i Egenes sine lokaler i Flekkefjord.

Sponsorer

 

 

Sponse CTIF? 
Trykk her

Copyright - CTIF