CTIF
Hjem Sitemap Send Mail

Vi gjennomfører tunellbrannseminar 10 - 11 mai 2017 i Egenes brannteknikk sine lokaler i Flekkefjord. Agenda og påmelding finner du her.

 

Årsmøte 2017

Styret i CTIF ønsker medlemmer velkommen til årsmøte 22 mars kl 17:00 på Comfort Hotel RunWay på Gardermoen .

Det informeres om at iht.Vedtekter for Norsk CTIF- komite § 4 må saker som skal tas opp på årsmøtet sendes styret innen en uke før årsmøtet.

Agenda finnner du her

 

 

Velkommen til Norsk CTIF-komitè 

CTIF er en internasjonal organisasjon som har som sin primære oppgave å fremme internasjonalt samarbeid innen områdene brannberedskap, redning og forebyggende brannvern.

I dag er 39 land medlem i CTIF – blant disse også Norge. I tillegg er mange firmaer assosierte medlemmer.

CTIF ledes av «The Executive Committee».

Denne består i dag av president, generalsekretær, kasserer og 5 visepresidenter. Hvorav en fra de assosierte medlemmene. Nyvalgt president er Tore Eriksson fra Sverige.

The Executive Committee velges på Delegates Assembly som er CTIF’s årlige general forsamling hvor alle medlemslandene kan stille med 3 deltakere og hvert land har 1 stemme.

Aktiviteter.
CTIF utarbeider tekniske dokumenter. Disse er å betrakte som retningslinjer som medlemslandene anbefales å bygge inn i sine nasjonale regelverk. Men den mest aktive innsatsen i CTIF gjøres i de forskjellige CTIF komiteene.

CTIF har 9 komiteer innen fagfeltene:

* Brann og redning på flyplasser

* Brannforebyggende

* Skogbrann

* Farlig gods

* Redning/Helse

* Brannidrett

* EU komiteen

* Historie/museum

* Ungdomsbrannvesen

* Utdanning og øvelser

* Kvinner i brann/rednings tjenesten

CTIF Norge er representert i 7 av komiteene.

CTIF har i tillegg følgende arbeidsgrupper:

                 * Frivillige brannvesen

* Donaulandene

* Nordisk

CTIF har gjennom tidene arrangert internasjonale seminarer/symposier innen fagområdene. Ofte har disse blitt arrangert i forbindelse med de årlige CTIF samlingene.

Hvert 4 år arrangerer CTIF internasjonale idrettskonkurranser for brannmenn. (CTIF Olympiade.) Dette er spesialkomponerte øvelser som er inspirert av de fysiske utfordringene brannmenn møter i praktisk slokke- og redningsarbeid. Øvelsene er derfor brannrelaterte.

CTIF representerer et unikt internasjonalt kontaktnett mellom offentlige etater, organisasjoner og brannrelaterte firmaer i de forskjellige land. Organisasjonen blir flittig nyttet som forum for internasjonal kontakt i mange sammenhenger.
Last ned vår flotte brosjyre her.

 

Ønsker du eller ditt firma/organisasjon å bli medlem av CTIF? Meld deg inn her.
Medlemsavgift: 1.200 kr for firmamedlemskap og 300 kr for personlig medlemskap.

Nyheter
CTIF arrangerer Tunellbrannseminar 10 - 11 Mai 2017. Seminaret gjennomføres i Egenes sine lokaler i Flekkefjord.
    Nyhetsbrev CTIF International - 06-01-2017
Se Nyhetsbrevet som innholder informasjon og linker til interessante sider med redningsutstyr, øvelser og hendelser.

Sponsorer

 

 

Sponse CTIF? 
Trykk her

Copyright - CTIF